Прескочи кретање

Сервер Си-мапа и база знања мапа

Концептуалне мапе, дакле, нису продукт софтвера, постојале су и пре њега, али је рачунарски програм омогућио њихово лакше креирање, измене и ревизије. Најкориснија могућност рачунарског програма јесте могућност сарадње на креирању мапе путем мреже и јавна доступност објављених мапа свима. Могућност сарадње и објављивања мапа отворена нам је већ самим преузимањем програма, када се региструјемо са својим ИД и лозинком. Све креиране мапе постају аутоматски наше ауторство. Осим на свом рачунару, мапе у пар потеза можемо да сачувамо на свом месту на мрежи тј. серверу Си-мапа. на том месту ви уређујете дозволе за евентуалне сараднике на креирању мапа или кориснике. Једном постављене мапе на сервер, може свако да види, преузима; да коментарише и поведе дискусију уколико му дате такву могућност; може чак и да је мења, али не без дозволе, а ако је промени, промене ће бити сачуване у новој верзији мапе.

При копирању мапе са свог рачунара на место за дељење, можете бирати једну фасцикли које је ИХМЦ наменио јавном објављивању појединачних мапа и њихових ресурса. Но, можете креирати своје место уколико унесете име домаћина и број порта, и ту похрањивати све своје мапе. Таква, посебна места обично креирају институције, не појединци.

Концептуалне мапе и електронско учење

Ако би крајња могућност сервера била само јавно објављивање мапа на мрежи и формирање базе знање, концептуалне мапе би изневериле један од својих основних принципа – принцип динамичности. Осим што похрањене мапе могу да се користе као статички наставни садржај, ученици старијег узраста и студенти у тимском и пројектном раду, имају могућност да сами креирају концептуалне мапе приказујући њима резултате свог истраживања или представљајући костур неке области које уче итд. на мапи могу да раде просторно удаљени, а временски синхроно или дијахроно. Постоје развијене могућности алата да систем сваку промену сваког аутора памти, да сарадници могу да дискутују и ћаскају поводом мапе, идеје из дискусија пребацују у мапу или реусрсе итд.

Све већи број истраживања показују да рад ученика у малим групама и сарадња у тежњи да савладају материју, резултирају позитивним когнитивним и афективним исходима (Џонсон / Johnson, 1981, Берк и Винслер / Winsler, 1995). Алати концептуалних мапа пружају баш такву подршку сарадничком раду у току креирања мапе.

И без преузимања програма и регистрације том приликом, можете погледати регистрована места за дељење концептуалних мапа на адреси: http://cmapdp.ihmc.us/servlet/HtmlViewServlet?viewhtml

 

Advertisements
%d bloggers like this: