Прескочи кретање

Предности

 • омогућавају учење учења
 • поспешују учење с разумевањем
 • примењиве су и на најмлађем узрасту
 • присутна вишеструка интерактивност :  ученик – наставник, ученик –            наставни садржај, ученик – ученик, ученик – машина
 • пружају могућност индивидуализације наставе
 • развијају креативаност и истраживачки дух
 • покрећу више менталне процесе
 • подразумевају размену и сарадњу
 • коришћење софтвера Си-мапа (Cmap Tool) омогућава електронско учeње
 • примењиве у свим фазама наставног процеса: планирању, учењу  и настави, евалуацији
 • чувају и архивирају стручна знања
 • одговарају начину функционисања људског мозга

Проблеми

 • подразумева промену устаљеног модела предавања
 • промена праксе вредновања
 • осећај неуспешности и исфрустрираности уколико се не успева формирати добра концептуална мапа
 • површно поистовећивање са тематским мапама ума
Advertisements
%d bloggers like this: