Прескочи кретање

Први концепти се стичу у детињству, у доби од рођења до треће године, када се препознају правилности у свету око нас и кад почиње идентификација језичких ознака или симбола за ове правилности. Oвакво рано учење се зове учење откривањем или учење путем откривања. После треће године, нови концепти и идејно учење је под јаким утицајем језика и углавном се дешава путем рецепторног процеса учења, када се до нових значења долази постављањем питања и тражењем објашњења о односима између старих и нових концепата и идеја. Овакво усвајање је веома важно када су конкретна искуства и подршка на располагању . Отуда важност ,,ангажованог“ (hands-on) учења науке са млађом децом, али ово важи и за ученике било које доби и за све области знања.

Учење помоћу мапирања концепата омогућава и помаже учење са разумевањем. Оно служи као нека врста обрасца, потпоре која помаже организовању знања и његовом структуирању.

Новак  заступа становиште да стварање новог знања заправо није ништа друго до релативно висок ниво учења са разумевањем, који достиже онај ко већ поседује добро организовану структуру знања у одређеној области, као и веома јаку емотивну посвећеност да истраје у проналажењу нових значења (Новак, 1977, 1993, 1998).

Постоје очигледне разлике међу способностима појединца и неке од њих је истражио Гарднер (1983). Он је објавио Теорију вишеструких интелигенција. Иако је тачно да неки ученици, бар на почетку, имају потешкоћа приликом прављења концептуалних мапа и њиховог коришћења, изгледа да је ово резултат вишегодишњег практиковања учења напамет у школском окружењу више него резултат разлика у структури мозга. Није лако помоћи ученицима који су навикли да уче напамет да пређу на учење са разумевањем. Ученике би, зато, требало поучити о начину функционисања мозга и организацији знања. Оваква упутства потребно је дати уз упутства о концептуалним мапама.

Интегралан текст о педагошкој теорији која подржава концептуалне мапе, на енглеском језику: TheoryUnderlyingConceptMapsHQ

Сажет превод на српски језик педагошке теорије: Педагошко-психолошка_теорија

Advertisements
%d bloggers like this: