Прескочи кретање

Побољшање функционалних знања

Домаћој образовној јавности познато је колико много има примедби да знањима наших ученика недостаје функционалност, те да се настава увелико заснива на учењу напамет, без разумевања. Превазиђена организација знања по предметима, без повезивања знања из различитих области, при чему је трансфер знања минималан, у нашем образовном систему још увек је актуелна. Само уз велике напоре појединих наставника тематска настава и интердисциплинарни приступ живи и у нашим школама. Педагошко-психолошка теорија на којој се заснива коришћење концептуалних мапа најближа је когнитивистичкој теорији учења, која подразумева чврсту повезаност свих елемената у процесу учења. Сама теорија је опробано добра, није сувише модерна ни алтернативна да би била непримењива у наставној пракси наших школа. Ако пођемо од тога да је сваком наставнику сан да му ученик разуме оно што учи, онда су концептуалне мапе прави начин да покушамо знања која преносимо учинити примењивим и трајним, уз примену алата за креирање концептуалних мапа.

Превазилажење модела механичког памћења

На ПИСА-испитивањима наших основаца један део задатака из матерњег језика састојао се из захтева да податке из једноставног текста, ликове и релације међу њима, представе нелинеарно; рецимо, да повежу лик са речима које је изговорио, да ставе једне уз друге имена ликова који су учествовали у неком дијалогу и одреде врсту односа или емоција (сукоб, завист итд). Зачудо, ма колико захтеви били једноставни, занемарљив број ученика је решио такве задатке. Четвороакценатски ситем у српском језику обично се у уџбеницима представља у табели са четири поља у којима су ознаке за акценте, задатој колони за означавање дужине и задатом реду за означавања квалитета акцента. Ако заменимо задате категорије, ретко који ученик завршног разреда основне школе ће знати да попуни табелу. Ако их питамо који акценти постоје, сви знају. У чему је проблем кад ни најједноставнију табелу не знају попунити? У учењу без смисла, без разумевања, без представа о целини, о односу међу сличним и мање сличним појмовима. Концептуалне мапе су одлично решење да покушамо прекинемо праксу механичког учења и почнемо знање примати и организовати баш онако како наш мозак похрањује информације.

Почетак организовања знања и управљања њиме

Иако је хијерархијска структура својствена човеку и његовом начину размишљања, конструисати концептуалну мапу није једноставно, јер нисмо навикли да имамо такав однос према знању и његовој организацији. Своје документе било на рачунару, било у ладици, сређујемо хијерархијски, утврђујемо им природу и групишемо их по сличности, по важности, актуелности… Зашто то, будући да је толико природно човеку, не чинимо и са знањем? Вероватно зато што смо и сами школовани по принципима механичког учења. Не треба онда да нас чуди што и наши ученици чине исто. Ретко ко их учи да уче.

Креативност као разумевање, а не као егзибиционизам и експеримент

Интерактиван и креативан однос према стварању концептуалних мапа није предуслов за коришћење софтвера. Он може, поготово у почетку, да се користи и за пуки графички приказ информација. Једноставност коришћења и могућности уграђивања линкова који воде до фотографије, текста, видео-записа или нове концептуалне мапе разлог су да баш овај софтвер користимо и за најједноставније графичке приказе. Када упознате све могућности концептуалне мапе, схватићете да на релативно малом простору можете мапирати велик број информација и ресурса, захваљујући комплексним могућностима алата и биће вам жао да је користите за најједноставније графичке приказе. Ваша радозналост биће пробуђена, засигурно ћете кренути у истраживање осталих могућности, које ће вас довести до властитих креативних решења и идеја, исто покренути у вашим сарадницима и ученицима. Врло је важно, поготово за наш миље који сумњичаво прихвата квалификације да је нешто креативно и активно, то што се под креативношћу не подразумева способност да се остваре аутентичне креације и особене иновације. Креативност није ништа друго него висок степен учења с разумевањем.

Пионирски покушаји

Нема ниједног разлога да наш наставник незавидну ситуацију у српској просвети не покуша да мења. Концептуалне мапе су сасвим добар начин за тај покушај.

У галерији фотографија Примери конецептуалних мапа и Концептуалне мапе у раду с најмлађима можете погледати примере креираних концептуалних мапа, које су сачуване као слике. Дакако, исте се налазе објављене и на серверу Си-мапа, што такође можете погледати у галерији.

Advertisements
%d bloggers like this: